ภาพปัญหาที่ QCM เห็นมาแล้ว
Website Banner
     
 
  ผลงาน QCM :: ภาพปัญหาที่ QCM เห็นมาแล้ว
 
     
 
               
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
               
 
     
     
 
  ข้อบกพร่องของบ้านจัดสรรที่พบ
 
   
 
         
  กระเบื้องร่อน   พื้นโรงรถมีรอยร้าว   บ่อมี Slop วิ่งย้อนกลับหลัง   ระดับพื้นปูหญ้า
ไม่สม่ำเสมอเป็นแอ่ง
 
                 
         
  พื้นซักล้างมีรอยร้าวและร่อน   กรอบวงกบประตูมี
การติดตั้งไม่แน่น
  บริเวณท่อฟรอเดรนมีการรั่วซึม   ท่อระบายน้ำทิ้งใน
ส่วนอาบน้ำตัน
 
                 
         
  กรอบบานกระจกประตู
มีการหลุดออก
  เก็บงานกระเบื้องไม่เรียบร้อย   กระเบื้องพื้นเป็นรอยขีด   กรอบวงกบหน้าต่างติดตั้ง
ไม่แน่นน้ำซึมเข้า
 
                 
         
  ไม่มีการเก็บงานสีสันบนประตู   รอยร้าวตามมุมผนังห้อง   ไม่มีการต่อระบบสายดิน   บานประตูหลวมมีการกระพือ  
                 
         
  ระดับน้ำสูงในบ่อพัก
เนื่องจากไม่มีการเชื่อมต่อ
  บานประตูรั้วยึดไม่แน่น
ทำให้บานประตูตก
  มีน้ำขังภายในเหล็กประตูรั้ว
จากรอยเชื่อมไม่ดี
  ประตูไม่สามารถล็อคได้  
                 
         
  ปลั๊กไฟไม่มีการต่อสายดิน   มีการตัดโครงผนังกั้น
การบุกรุกบนฝ้าออก
  การเดินระบบสาย
ไปในกล่องไม่ดี
  ขอบกระจกเงา
ห้องน้ำมีความคม
 
                 
         
  ฝาชักโครกเป็นรอยขีด   ไม่มีการติดตั้งฝาครอบปั้มน้ำ   พื้นโรงจอดรถมีรอยร้าว   มีเศษปูนในบ่อดักไขมัน  
                 
         
  พื้นปาเก้ปูไม่ได้ระดับ   ติดตั้งที่ใส่กระดาษชำระไม่แน่น   ก๊อกน้ำมีการอุดตัน   การปูฉนวนกันความร้อน
ไม่เรียบร้อย
 
                 
         
  เก็บรายละเอียด
งานเชื่อมไม่หมด
  ขอบบัวพื้นมีการปริตก   ขอบบัวบันไดมีการปริแตก   กระเบื้องพื้นห้องน้ำสีเพี้ยน  
                 
         
  รอยร้าวระหว่างรอยต่อของผนัง   บานประตูมีรอยปริแตก   ฝาชักโครกมีรอยแตกร้าว   ติดตั้งลูกบิดไม่แน่น  
                 
         
  มีน้ำขังบริเวณรางประตู   ประตูรั้วมีการเสียดสีกับผนัง   มีการตัดโครงฝ้าแล้ว
ไม่มีการเสริมคืน
  ไม่มีการเก็บงานสีสันบานประตู  
                 
         
  มีการรั่วซึมของท่อระบายน้ำทิ้ง   พื้นชานบันไดมีรอยปริแตก   ไม่มีการฉาบปูนใต้เค้าเตอร์   กระเบื้องพื้นสีเพี้ยน  
                 
         
  กระเบื้องร่อนและปูไม่ได้ระดับ   กระเบื้องพื้นร่อน   มีการอุดตันของท่อระบายน้ำทิ้ง   มีรอยร้าวในผนังบ้าน  
                 
         
  ไม่มีการติดตั้งโครงสร้าง
ฝ้าบริเวณขอบผนัง
  สายไฟฟ้าเหนือฝ้า
ไม่มีการร้อยท่อ
  มีการตัดโครงเคร่าของ
ฝ้าเพดาน
  ดินมีการทรุดตัว
ระดับต่ำกว่าปกติ
 
                 
         
  ระบบการเดินสายไฟฟ้า
ของปลั๊กสลับกัน
  อ่างล้างหน้ารั่วซึม   ท่อระบายน้ำในระเบียง
ชั้นสองไหลไม่สะดวก
  มีการปูแผ่นฉนวนกัน
ความร้อนไม่เรียบร้อย
 
                 
         
  สีพื้นบันไดไม่สม่ำเสมอ
และผิวไม่เรียบ
  บ่อพักหลังบ้านอุดตัน   แผ่นฝ้าในห้องน้ำยึดไม่แน่น   ฝาถังบำบัดไม่สามารถเปิดได้  
                 
         
  มีน้ำซึมเข้าบริเวณ
รอยต่อกระจก
  ท๊อปหินเค้าเตอร์ครัวเป็นรอย   ไม่มีการเก็บงานฉาบปูน
ใต้เค้าเตอร์
  ไม่มีการติดตั้งวาวล์
สำหรับเปิด-ปิด
 
                 
         
  ฝาบ่อพักแตก   มีรอยร้าวในผนัง   ระดับบ่อพักสูงเกินไป
น้ำระบายลงไม่ได้
  ขอบหินแกรนิต
ยังไม่มีการลบคม
 
                 
         
  ชักโครกมีการเอ่อไหล
ไม่สะดวก
  ฝาถังขยะปิดไม่ได้   บานพับตู้จดหมายเป็นสนิม   พื้นถนนทางเข้าบ้านร่อน  
                 
         
  ผนังปูนหลังบ้าน
เก็บงานไม่เรียบร้อย
  พื้นกระเบื้องห้องโถง
ร่อนจำนวนมาก
  ตัดกระเบื้องไม่พอดี
กับแนวขอวงกบ
  ไม่มีสายไฟร้อยท่ออันตราย  
                 
         
  การเทคอนกรีต
เสาตัวบ้านไม่ได้ระดับ
  ติดตั้งตัวเก็บสายฉีด
ชำระผิดแนว
  วงกบประตูบานเลื่อน
ติดตั้งไม่แน่น
  พื้นซักล้างมีน้ำขังเท
ไม่ได้ระดับ
 
                 
         
  ท่อน้ำทิ้งมีการรั่วซึม   ไม่มีการติดตั้งฝาถังขยะ   ระดับท่อน้ำทิ้งในถังขยะ
สูงเกินปกติ
  ไม่มีการเก็บงานสี
ด้านล่างของแนวรั้ว
 
                 
         
  การเดินระบบไฟฟ้า
เหมือนฝ้าไม่เรียบร้อย
  มีรอยร้าวในผนังรั้ว   มีการถมดินปิดฝาพัก   สายไฟฟ้าไม่มีการร้อยท่อ
อันตรายมาก
 
                 
 
     
 
 
 
 
 
 
  สายกราวด์ต่อสลับ   ติดตั้งงานกระเบื้องไม่เรียบร้อย
  พื้นกระเบื้องห้องน้ำร่อน   กรอบบานประตูหลุด  

 
 
 
 
 
 
 
  เก็บงานสีไม่เรียบร้อย   พื้นกระเบื้องแตกและร่อน   ปลั๊กไฟไม่สามารถใช้ได้   สีสันบานไม่ทา  
 
 
 
 
 
  ช่องแสงใต้ประตูมากเกินไป   ลูกบิดไม่สามารถล๊อคได้   สีสันบานไม่ทา   บัวปริแตก  


 
 
 
 
 
 
 
  กระเบื้องพื้นโป่ง   ติดชักโครกไม่แน่น
  ท่อน้ำทิ้งมีการไหลย้อน   บานประตูปิดไม่ได้   
 
 
 
 
 
 
  สายไฟไม่มีการร้อยท่อ   ฝาถังขยะเป็นสนิม   ด่านล่างประตูเหล็กมีสนิม   ประตูตังล๊อคไม่อยู่   
 
 
 
 
  เก็บงานเชื่อมไม่ดี   มีทรายในบ่อพัก   มีขยะในถังบำบัด   รอยร้าวในผนัง  

 
 
 
 
 
 
 
  มือจับหลวม   ขยะภายในห้องเก็บของ   สายน้ำดีไม่ได้ต่อ   ประตูล๊อคไม่ได้  


 
 
 
 
 
 
 
  ไม่มีการยาแนวขอบวงกบ   ท่อแอร์พันเก็บงานไม่ดี   ทรายล้างเลอะคราบ   ท่อน้ำแตกในพื้นดิน  


 
 
 
 
 
 
 
  ตัวล๊อคท่อแตก   บ่อพักน้ำอุดตัน   เซนเซอร์ไม่ทำงาน   ไม่เทปูนทางเท้า  


 
 
 
 
 
 
 
  ไม่เก็บงานปูนขอบรั่ว   ไม่ติดตั้งโคมไฟรั้ว   ไม่ติดมือจับถังขยะ   เชื่อมเหล็กรั่วไม่ดี  


 
    
 
 
 
 
 
  ผ่าบ่อพักแตก   พื้นหลังบ้านน้ำขัง32   ไม่เก็บฉาบงานปูน   ผิวหนังไม่เรียบ  

            
 
 
 
 
 
 
 
  ท่อระบายอากาศไม่ยาแนว   เค้าเตอร์เป็นรอย   พื้นลามิเนตยวบตัว   พื้นลามิเนตยวบตัว  


 
 
 
 
 
 
 
  รอยร้าวในผนัง   รอยร้าวในผนัง   กระเบื้องบิ่น   รอยร้าวในผนัง  


 
 
 
 
 
 
 
  ไม่เก็บสีสันบาน   ประตูล๊อคไม่ได้และเอียง   โคมไฟเป็นสนิม   พื้นลามิเนทยวบตัว  


 
 
 
 
 
 
 
  กระเบื้องมีการร่อน   ที่แขวนผ้าเป็นสนิม   โครงกระจกเป็นสนิม   ปูกระเบื้องต่างสีกัน  


 
 
 
 
 
 
 
  การเข้ามุมวงกบไม่ดี   ไม่ยาแนวขอบวงกบ   สายN,Lต่อสลับกัน   งานปูนขอบถังไม่เรียบร้อย  


 
 
 
 
 
 
 
  ถังน้ำเลอะคราบ   น้ำขังพื้นระเบียง   เดินสายทีวีไม่เรียบร้อย   บานประตูหลวม  


 
 
 
 
 
 
 
  ไม่มีการติดตั้งวาวล์   วาวล์รั่วซึม   ท่อน้ำดีจมในผนัง   วงกบปริแตก  


 
 
 
 
 
 
 
  มุ้งลวดมีรอยขาด   บล๊อคไฟจมในผนัง   พื้นระเบียงร่อน   บานพับชำรุด  


 
 
 
 
 
  ราวบันไดเอียง   รอยต่อกระจกมีน้ำซึม   พื้นกระเบื้องห้องน้ำร่อน   รอยต่อเชิงชายแตก  

 
 
 
 
 
 
 
  พื้นบันไดเป็นรอย   กระเบื้องผนังร้าวทางยาว   พื้นห้องน้ำมีน้ำขัง   สายฉีดชำระรั่วซึม  

 
 
 
 
 
 
 
  ก๊อกน้ำอุดตัน   โคมไฟเสีย   รอยร้าวผนังภายในบ้าน   รอยร้าวผนังภายในบ้าน  


 
 
 
 
 
 
 
  พื้นบันไดโก่ง   บ่อดักไขมันอุดตัน   สีรั่วทาไม่เรียบร้อย   ท่อน้ำทิ้งรั่วซึม  


 
 
 
 
 
 
 
  จุดน้ำล้นอ่างไม่ทำงาน   บค๊อคไฟจมในผนัง   ไม่เก็บงานปูนใต้เค้าเตอร์   ไม่เก็บงานกระเบื้อง  


 
 
 
 
 
 
 
  ฟรอเดรนตัน   ปูกระเบื้องสีต่างกัน   ฝาครอบสวิทย์ไม่มี   ลูกบิดล๊อคแล้วค้าง  


 
 
 
       
     
     
  QCM QC HOUSE & MANAGEMENT
824 บ้านสวนธน พุทธบูชา 47 บางมด ทุ่งครุ กทม. 10140
E-mail : qcm.pro22@gmail.com
Mobile :081-901-1526
ID Line : qcm.pro
   
Current Pageid = 11